Ingen rök utan eld

Ingen rök utan eld

För att förstå hur en rökdetektor fungerar kan man använda sig av det gamla uttrycket som nämns i rubriken. Det är nämligen sällan fråga om att en brandvarnare detekterar direkt eld. Det är istället röken eller förändringar i luften som avslöjar att någonting pyr i fastigheten. Därför är rökdetektor egentligen en mer rättvisande benämning på vad det handlar om. Det är inte ovanligt att man av misstag fått igång sin rökdetektor när man stått i köket och lagat mat. Detta är ett bra exempel på hur en rökdetektor eller brandvarnare fungerar. Ibland varnar de utan att det finns någon egentlig eld att tala om. Dock kan nog de flesta enas om att de hellre får varna en gång för mycket än en gång för lite!

När man har ett larm i hemmet kan man använda sig av rökdetektorer som är uppkopplade på detta system. Naturligtvis finns också möjligheten att komplettera med klassiska batteridrivna brandvarnare om man så önskar. Skillnaden mellan dessa är dock ganska påtagliga. Dels kommunicerar inte de äldre alternativen med varandra. Det krävs att brandvarnaren snappar upp tecken på eld för att den skall gå igång. Uppkopplade rökdetektorer är istället sammankopplade med varandra för att alla skall kunna varna om någon rökdetektor ger utslag. Fördelarna med detta är många! Bland annat att man får en varning om vad som sker oavsett var i huset man befinner sig. För att enklare kunna navigera sig fram till problemområdet utstöter de ej aktiverade rökdetektorerna ”brand i annat rum”. Värt att understryka är att inte alla moderna rökdetektorer har denna funktion. Det gäller bara de som är del i ett hemlarm där denna information tydligt diskuterats.

Direktkontakt

Förutom att rökdetektorerna är uppkopplade till varandra, har de också en direktlinje till det säkerhetsföretag som levererar tjänsten. Även om man inte är hemma kan man således räkna med att någon får informationen och kan agera därefter. Som innehavare av bostaden får man naturligtvis också informationen omgående via telefon. I vissa fall kan det handla om en mindre brand som man kan hantera själv. Dock kan det behövas hjälp från räddningstjänst i andra situationer. Om så är fallet bidrar dessa nya rökdetektorer med information för att deras uppdrag skall bli bättre och snabbare. Det går att hitta en rad fördelar med att skydda sitt hem. Inte bara mot hot utifrån.

Recent Posts

admin Written by: