Så är det att arbeta som konsult som lärare

Nuförtiden är det inget konstigt att inte längre vara traditionellt anställd av en specifik kommun eller skola utan att istället vara anställd som konsult lärare. Detta avser dock att du är en behörig lärare.

Fördelar med att arbeta som konsult som lärare

Det finns idag många olika fördelar med att arbeta som lärarkonsult. Dessa är bland annat:

  • Konkurrenskraftig lön. När du arbetar som konsult som lärare kan du antingen vara anställd genom bemanningsföretaget eller fakturera via eget bolag. Oavsett ska du kunna få den lön som du är värd. Lönen sätts oftast individuellt och påverkas av olika faktorer som till exempel hur flexibel du kan vara gällande uppdragen samt din erfarenhet och kompetens.
  • Valfrihet och flexibilitet. Du har möjligheten att påverka och själv vilja vilka uppdrag du vill ta, hur lång tid de ska pågå och i vilken omfattning. Du kan också få varierande arbetsuppgifter.
  • Uppskattning. Om man är anställd som lärarkonsult kan det innebära att man får uppdrag som beror på akut behov i verksamheten. Detta gör att du ofta uppskattas dit du kommer för att avlasta dina kollegor.
  • Goda villkor. I detta ingår bland annat minskad administration och därmed mer tid att lägga på att faktiskt undervisa. Du får en rimlig arbetsbelastning där du kan styra över ditt arbete.
  • Utveckling. Detta gäller både din personliga och professionella utveckling. Genom att du får nya uppdrag så får du möjligheter till till exempel nya goda referenser och nya saker att lägga till i ditt CV.
  • Trygg och engagerad arbetsgivare. Genom att ha en trygg och engagerad arbetsgivare som hjälper dig i ditt/dina uppdrag kan du istället lägga allt fokus på ditt arbete. Du får givetvis den information som du behöver inför nya uppdrag som konsult som lärare. Behöver du hjälp kring det praktiska kan ofta bemanningsföretaget hjälpa dig med detta.
  • Vidareutbildning och kompetensutveckling. Man lär sig så länge man lever som man brukar säga. Det är därför alltid viktigt med fortbildning och kompetensutveckling i form av föreläsningar och seminarier. Detta är också något som erbjuds när du jobbar som lärarkonsult.

Recent Posts

webmaster Written by: